in

VMware 2015 Yılı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

vmware

VMware 2015 yılında büyüme kaydetti. 2015 yılında GAAP toplam gelirler 2014 yılına göre yüzde 9 artarak veya sabit kur bazında yüzde 12 yükselerek 6.57 milyar dolar oldu.

VMware, Inc., 2015 yılının tümü ve dördüncü çeyreğe dair mali sonuçlarının duyurusunu yaptı. Dördüncü çeyrek dönemde toplam gelirler, 2014’ün dördüncü çeyreğine göre yüzde 10 artarak veya sabit kur bazında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 yükselerek 1.87 milyar dolar oldu.Dördüncü çeyrekte lisans gelirleri, 2014’ün dördüncü çeyreğine göre yüzde 6 artarak veya sabit kur bazında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 yükselerek 825 milyon dolar oldu.

Dördüncü çeyrekte GAAP (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) net gelir 373 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0.88 dolar oldu; bu rakamlar 2014 yılının dördüncü çeyreğindeki 326 milyon dolara ve 0.75 dolar seyreltilmiş hisse başına kıyasla yüzde 17 arttı. Dördüncü çeyrekte net gelir 534 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1.26 dolar oldu; bu rakamlar 2014 yılının dördüncü çeyreğindeki 467 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1.08 dolara kıyasla yüzde 17 arttı.

Dördüncü çeyrekteki GAAP işletme geliri, 2014’ün dördüncü çeyreğine oranla yüzde 30 artarak 447 milyon dolar oldu. Dördüncü çeyrekte GAAP-dışı işletme gelirleri 656 milyon dolar oldu ve 2014’ün dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 16 artış gösterdi. Dördüncü çeyrekte, işletme faaliyetlerinden gelen nakit akış, 2014’ün dördüncü çeyreğine oranla yüzde 18 artarak 488 milyon dolar oldu. Dördüncü çeyrekteki serbest nakit akışı, 2014’ün dördüncü çeyreğine oranla yüzde 36 artarak, 429 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Toplam gelirler ve peşin kazanılan gelirlerdeki ardışık değişim, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5, sabit kur bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 büyüdü.

Quiz: What Type Of Couple Are You?

Lenovo ve SAP, Bulut Çözümlerinde İşbirliği Yaptı