in

VMware Yeni Cross-Cloud Architecture™’ı Tanıttı

Cross-Cloud Architecture

VMware Cloud Foundation™ SDDC bulutlarını yönetmeyi ve çalıştırmayı kolaylaştırıyor. Yeni Cross-Cloud Services™ müşterilerin AWS, Azure ve IBM Cloud’un da aralarında bulunduğu genel bulut platformlarındaki tüm uygulamalarını çalıştırma, yönetme, denetleme ve güvence altına almalarına olanak tanıyor.

VMware, Inc. (NYSE: VMW), VMworld® 2016 etkinliğinde şirketin hibrit bulut stratejisini yeni VMware Cross-Cloud Architecture™ ile genişlettiğini duyurdu. Şirket ayrıca müşterilere özel ve genel bulutlardaki uygulamalarını ortak bir işletim ortamında çalıştırma, yönetme, bağlama ve güvene alma imkânını veren yeni özel ve genel bulut servislerini de duyurdu.

 • Müşterilerin Yazılım Tabanlı Veri Merkezi (SDDC) bulutlarını yönetmelerini ve işletmelerini kolaylaştıracak, birleşik ve yazılım tabanlı bir veri merkezi platformu olan VMware Cloud Foundation™
 • Müşterilere özel ve genel bulutlarda çalışan uygulamalarını yönetme, denetleme ve güvence altına alma yöntemlerini gösteren, AWS, Azure ve IBM Cloud’un da aralarında bulunduğu Technology Preview of Cross-Cloud Services™
 • vCloud Air Network™ iş ortaklarının ihtiyaçları için tasarlanmış, yeni bir felaket kurtarma hizmtleri ailesi olan VMware vCloud® Availability™
 • VMware vSphere® kullanıcılarına VMware vCloud Air™’e uygulama taşınma süresindeki aksama süresini ortadan kaldırma amacıyla VMware vCloud® Air™ Hybrid Cloud Manager™’ın yeni sürümünün sunulması

VMware, şirketin bulut stratejisini destekleyecek yeni gelişmeleri de duyurdu:Merkezi Bölümü Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Raghu Raghuram, konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: “Müşteriler giderek artan oranda uygulamalarını çalıştırmak için çoklu genel ve özel bulutlara güvenmekle birlikte çeşitli bulut platformları arasında uygulamalarını yönetme ve koruma boyutunda endişe yaşayabiliyorlar. Müşteriler VMware tarafından sağlanan, kendi sınıfının en iyisi özel bulut ve lider genel bulutu bir araya getirdiklerinde olabilecek en güçlü, en esnek çoklu bulut stratejisine sahip oluyorlar. VMware, benzersiz Cross-Cloud Architecture, SDDC ve bulut servisleri eşliğinde tüm bulut ortamları için standart bir işletim ortamı sunarak bulutta özgürlük ve kontrol sağlıyor.”

Dünyanın en eksiksiz ve becerikli hibrit bulut altyapısı olan Cross-Cloud Architecture özel ya da genel bulut çalışmaları ve temel oluşturan bulut, donanım platformu ya da arakatman fark etmeksizin tüm uygulamalar için düzenli kurulum modellerini, güvenlik politikalarını, görünürlüğü ve denetimi etkin hale getiriyor. WMware’in Cross-Cloud Architecture’ı, müşterilere çoklu bulut ortamları arasında inovasyon özgürlüğünü tanıyarak şirketin lider özel ve hibrit bulut becerilerini pekiştiriyor. WMware Cross-Cloud Architecture, VMware’in halihazırda geliştirmeyi sürdürdüğü, bir dizi yeni Cross-Cloud Services’ı içeren VMware Cloud Foundation™ ve VMware vRealize® bulut yönetim platform üzerinden sunuluyor.

Hibrit bulut için birleşik yazılım tabanlı veri merkezi platformu (SDDC)

VMware Cloud Foundation, VMware’in ölçeklenebilirliği yüksek hiper-bütünleşik yazılımı (VMware vSphere® ve VMware Virtual SAN™) ile dünyanın önde gelen ağ sanallaştırma platformu VMware NSX™’i ilk kez birleştiren gelecek nesil hiper-bütünleşik altyapısını özel bulut oluşturmak isteyenlere sunuyor. VMware Cloud Foundation’un çekirdek bir bileşeni olan VMware SDDC Manager™ müşterilere ve servis sağlayıcılara VMware bulut yazılımlarının kurulum ve yönetimlerini otomatikleştirmelerinde yardımcı oluyor. SDDC Manager, VMware bulut yazılımı topluluğunun tamamını kurmaya ve korumaya yardımcı olurken bulut yöneticilerini yükleme, ayarlama, yönetme ve bulut altyapısını güncelleme gibi karmaşık işlemlerden kurtarıyor ve  eksiksiz bir bulut ortamının saatler içerisinde kurulmasına da imkân tanıyor. Bunun sonucunda müşteriler bulut altyapısını kurma sürecini altı-sekiz kat azaltırken toplam sahip olma maliyetinden %30-40 oranında tasarruf sağlıyorlar(1).

VMware Cloud Foundation, ilk kez SDDC’nin tam gücünü bir hibrit bulut ortamına uygulayan “servis olarak” seçeneğini sunuyor. IBM, IBM Cloud üzerinde sunduğu VMware Cloud Foundation™ ile VMware Cloud Foundation temeline dayanan yeni olanaklar sunan  ilk VMware vCloud Air Network iş ortağı oldu. VMware Cloud Foundation, gelecekte aralarında vCloud Air’in de bulunduğu ek kamusal bulutlar üzerinden de kullanılabilecek.

Müşteriler, özel bulutlar için halihazırda EMC’den anahtar teslim VxRack Systems entegre çözümlerini temin edebiliyor ya da Cloud Foundation yazılımını Dell, Hewlett Packard Enterprise ve QCT’den VMware Virtual SAN uyumlu nodlar ile birleştirebiliyorlar. VMware Cloud Foundation kurum kritik yüksek ölçekli uygulamalardan dağıtılmış ölçek dışı uygulamalara kadar her türlü geleneksel ya da bulut-yerel uygulamayı çalıştırabiliyor. Uygulamaların sanal makinelerde ya da konteynerlerde olmaları fark etmeksizin, VMware Cloud Foundation vSphere, Virtual SAN ve VMware NSX’in benzersiz performans, dayanıklılık, güvenlik ve yönetilebilirlik avantajlarını sunan düzenli bir altyapı platform sağlıyor.  VMware Cloud Foundation tüm geleneksel ya da bulut uyumlu uygulamaları çalıştırmaya yarayan mevcut VMware çözümleri ile entegre olmanın yanı sıra bulut esnekliği ve tercihini destekleyerek kurumsal mobiliteye de imkân yaratıyor.

 • VMware vRealize Suite, VMware Cloud Foundtation ile entegre olarak, BT servis sunumunu hızlandırabilen, BT operasyonlarını geliştiren ve heterojen, çoklu bulut ortamlarında (vSphere ve VSphere’siz) son kullanıcıya kontrol sağlayan kapsamlı bir kurumsal bulut yönetim platformu (CMP) sağlıyor.
 • VMware vSphere Integrated Containers™ geliştiricilere güvenli ve çok kullanıcılı self servis erişimi ile daha hızlı yenilik yapma imkanı sunuyor. VIC ayrıca  BT’nin konteyner servislerini kurup yönetmek için mevcut araçları, bilgileri ve süreçleri kullanmalarına da olanak sağlıyor.
 • VMware Integrated OpenStack, Cloud Foundation ile birlikte müşterilere VMware tabanlı SDDC altyapısının üzerinde üretim seviyesinde bir OpenStack bulut kurulumu ve yönetimi yapma imkânını tanıyor.
 • VMware Horizon® Cloud Foundation ile entegre olarak müşterilerin tek bir platform üzerinden hızlıca sanallaştırılmış masaüstleri ve uygulamalar edinmesini sağlıyor, güvenli bir dijital çalışma alanı yaratıyor.

Cross-Cloud Services

Cross-Cloud Services, bulut kullanımı ve maliyetlerinin görünümünü artıracak, düzenli ağ yapılandırması ve güvenlik politikalarını etkin hale getirecek ve vSphere ve vSphere’siz özel ve genel bulut ortamları için kurulum, yönetim, uygulama ve veri taşınması gibi süreçleri otomatik hale getirecek, geliştirilmekte olan yeni SaaS servislerinden oluşuyor. VMware, hem genel bulut ortamları hem de tesis içi iş yükleri için ortak bir işletim ortamını etkin hale getirerek bir yandan merkezi BT’ye uygulama ve verileri koruma ve maliyetleri kontrol etme imkânı verirken diğer yandan da geliştiricilere ve genel olarak kuruma seçecekleri bulut ortamında serbestçe yenilik yampa olanağını tanıyor. VMworld etkinliğinde tanıtılacak bulutlararası bu servisler arasında şunlar yer alıyor:

 • Bulgu ve Analiz: Genel bulut uygulamalarının bulgu tanılaması, yerleştirilmesi ve yönetişimi;
 • Uyumluluk ve Güvenlik: Bulutlararası uygulamaların uyumluluğu ve güvenliği için mikro segmentasyon ve denetim kullanımı;
 • Kurulum ve Taşınma: Geliştiricilere bulutlararası çalışma imkânı sunulurken, BT’ye de bulutlararası uygulamaları güven ve uyumlulukla yönetme olanağı sağlanıyor.

vCloud Air ve vCloud Air Network için düzenli inovasyon

VMware vCloud Air ve VMware vCloud Air Network servis sağlayıcı ekosistemi, şirketin hibrit bulut stratejisinin önemli parçaları olmayı sürdürüyor. VMware vCloud Air Network iş ortakları geniş çeşitlilikte servislerin yanı sıra, coğrafya ve sektöre özel uzmanlık sunuyor ve müşterilerin karmaşık mevzuat gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı oluyor.

VMware, VMware vCloud Availability for vCloud Director®’ı duyuruyor. VMware vCloud Availability for vCloud Director® iş ortaklarına basit, uygun maliyetli bulut tabanlı felaket kurtarma servisleri sunacak. Bu servisler yerel vSphere çoğaltma becerilerini kullanarak müşterilerin vSphere ortamlarını destekleyecek. Bu çözüm özellikle VMware vCloud Air Network servis sağlayıcılarının kolay operasyonu, müşteri elde etme ve sayısını artırma süreçlerini olağanüstü seviyede basit tesis içi kurulum süreçleriyle kolaylaştırmak için tasarlanacak.

Hybrid Cloud Manager’ın en yeni sürümü, bir VMware özel bulutu VMware vCloud Air’e genişletmek için, uygulama taşımayı basitleştiren ve iki ortam arasındaki bağlantı performansını artıran yeni iyileştirmeler sunuyor. vCloud Air Hybrid Cloud Manager müşterilerin tesis içi ağlarını ağların bulutta genişlemesini sağlarken adeta yerel ağ performansı göstermelerini sağlayan uyumlu ve yazılım tabanlı WAN aracılığıyla vCloud Air’e yaymalarını sağlıyor. vCloud Air Hybrid Cloud Manager  ayrıca tüm uygulamaların çift yönlü olarak taşınmasının yanı sıra NSX güvenlik politikalarının vCloud Air Gelişmiş Ağ Servislerine taşınma sürecinde de aksama süresini ortadan kaldırıyor. Müşteriler, sanal makinelerini uyumlu bir ağda 20 kata kadar daha hızlı taşıyabilirken, tesis içindekilerle aynı seviyede control ve güvenlik politikalarına da kavuşmuş oluyor. Tüm bunlar iş süreçlerine olumsuz etki yapmadan gerçekleşiyor.

IBM Cloud İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mercer Rowe, konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: “IBM hibrit bulut kullanımında sektöre yön vermeye ve sektöre öncülük etmeye devam ediyor. VMware Cloud Foundation’u tamamen otomatize bir servis olarak ilk biz sunduk. Gerçekleştirdiğimiz bu ilki müşterilere VMware ortamlarını buluta taşıma konusunda destek sağlayacak 4.000’den fazla profesyoneli eğiterek pekiştirdik.”

 • VMware Cloud Foundation’ın 2016’nın üçüncü çeyreğinden itibaren genel kullanıma sunulması bekleniyor
 • IBM Cloud üzerinde VMware Cloud Foundation’ın 2016’nın üçüncü çeyreğinden itibaren genel kullanıma sunulması bekleniyor
 • VMware vCloud Air Hybrid Cloud Manager 2.0’ın 2016’nın üçüncü çeyreğinden itibaren genel kullanıma sunulması bekleniyor
 • VMware vCloud Availability for vCloud Director halihazırda kullanıma sunulmuş bulunuyor

 (1)    VMware’in Ocak 2016 itibarıyla kurum içi testlerine ve tahminlerine dayanmaktadır.

Samsung’tan IOPS Canavarı 6.4TB’lık Veri Merkezi Diskleri

.BLOG Uzantısı 21 Kasım’da Genel Kayda Açılıyor