in ,

E-ticaretin Öne Çıkan Başarısı, Tüketici Davranışlarında Değişim ve Dijitalleşme 2022 raporu

TÜSİAD Dijital Türkiye Yuvarlak Masası bünyesindeki eTicaret Çalışma Grubu faaliyetleri çerçevesinde, TÜSİAD – Deloitte Digital iş birliği ile hazırlanan  “E-ticaretin Öne Çıkan Başarısı, Tüketici Davranışlarında Değişim ve Dijitalleşme 2022” raporunun bulguları, 8 Şubat tarihinde düzenlenen çevrimiçi toplantıda açıklandı. Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim yaptı.

Simone Kaslowski: Dijital ekonominin önemli bir boyutunu e-ticaret oluşturuyor.

Konuşmasında dijital ekonominin önemli bir boyutunu e-ticaretin oluşturduğunu hatırlatan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski sözlerine şöyle devam etti: “Son 2 yıl, pandemi şartlarıyla hizmet sektörünün yeniden şekillendiği ve e-ticaretin de çok hızla büyüdüğü; şirketlerin her gün yeni çözümler üreterek yeni stratejiler geliştirdiği bir dönem oldu. Yüzde 70’i geçen bireysel internet penetrasyonu, mobil geniş bant aboneliklerindeki artış ve coğrafi konumun getirdiği bölgesel olabilme avantajımız e-ticarette ulusal ve uluslararası anlamda önümüzü açan belli başlı unsurları oluşturuyor. Bu çerçevede, e-ticaret ile ilgili atacağımız adımlarda amacımız, marka ve ürünlerimizin dünya çapında bilinirliğini, pazar payını ve e-ihracatını artırmak olmalı.”

Serkan Sevim: “E-ticaret gerek küresel ticaret hacmi gerek yarattığı katma değer ve erişilen yeni pazarlar sayesinde dijital ekonominin önemli bir unsurunu oluşturuyor.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim ise konuşmasında “”Sektörün sahip olduğu potansiyeli göz önüne aldığımızda, e-ticaret gerek küresel ticaret hacmi gerek yarattığı katma değer ve erişilen yeni pazarlar sayesinde dijital ekonominin önemli bir unsurunu oluşturuyor. Bununla beraber uzaktan çalışma ve uzaktan ticaret ile gelir dağılımı tüm Anadolu’ya yayılıyor, coğrafyadan bağımsız olarak gelir adaleti sağlanıyor.”” dedi. Sevim konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Veri merkezlerine ve bulut bilişim gibi altyapılara gerekli yatırımlarının yapılması ve bu alanda ihtiyaç duyulan yetkin insan kaynağının yetiştirilmesi önem kazanıyor. Güvenli, hızlı, kesintisiz ve dolayısı ile yüksek kaliteli dijital altyapı ihtiyacı artıyor.”

İçeriğinde dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi ve yakın dönem gelişmeleri ile küresel ekonomik trendler ve e-ihracat gibi güncel başlıklar üzerine değerlendirmelerin de bulunduğu raporun tanıtım sunumunu Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl yaptı.

Hakan Göl şu ifadeleri kullandı: “E-ticaret dijital değişimin en görünür ve dönüştürücü alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu etki şirketlerin teknolojinin olanaklarını kullanarak stratejilerini, operasyonlarını ve insan kaynaklarını da yeniden belirlemeleri konusunda itici bir güç oluşturuyor. Bunun yanında her geçen gün kapsamın genişlediği, rekabetin arttığı ve yeni fırsatların da ortaya çıktığı e-ticarette hedeflenen düzeyde başarılı olmak öncesine kıyasla daha zor olmakla beraber, kullanılabilecek araçların çeşitliliği ve geliştirilen işbirlikleriyle avantajları da bünyesinde barındırıyor. Raporumuzda da vurgusunu yapmış olduğumuz gibi e-ticaretin dijital kanallardan gelen ciro yüzdesi, dijitale ayrılan yatırımın payı, e-ticaret stratejisinin net ve anlaşılır olması, yetkinlik- olgunluk düzeyi ile ilgili değerlendirmeleri göz önüne aldığımızda; e-ticaretin çok hızlı bir gelişim gösterdiğini ve daha da gelişim potansiyelinin olduğunu söylemek mümkün.”

Toplantı, TÜSİAD eTicaret Çalışma Grubu Başkanı Öget Kantarcı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen panel oturumu ile sona erdi.

Öget Kantarcı konuşmasında şunları söyledi: “E-ticaret sektörü, uzun yıllardır büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Dünyada son beş yılda katlanarak büyüyen e-ticaret hacmi, pandemiyle beklentilerin üzerine çıkarak rekor düzeylere ulaştı. Salgının hayatımıza getirdiği zorluklar alışkanlıklarımız üzerinde etkili oldu. Online alışveriş bir tercih olmaktan çıkıp çözüm noktası haline gelince, tüketici ve işletmeler tarafındaki ön yargıların büyük ölçüde kırıldığına şahit olduk. Böylece, e-ticaretin sunduğu avantajlar çok daha geniş bir kitleyle buluşmaya başladı. Önümüzdeki dönemde, dijitalleşmenin yakaladığı ivme sayesinde daha çeşitli ve zengin bir e-ticaret pazarımız olacağına, yaşanan değişimleri kalıcı olarak görmeye devam edeceğimize inanıyoruz. Yıllar içinde sektörümüzün en değerli kaynaklarından biri haline gelen raporumuzun yeni versiyonunu sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişiminin ve gelecek öngörülerinin değerlendirildiği raporumuzun sektörümüze ışık tutacağına inanıyoruz.” Panelin konuşmacıları; ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, PınarOnline Dijital Dönüşüm ve eTicaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün oldu.

Fortinet, Yeni Nesil Güvenlik Duvarını Tanıttı

Red Hat, Enterprise Linux 9 ile İnovasyonlar için Yeni Bir Merkez Oluşturuyor