in ,

Fortinet 2022 Bulut Güvenliği araştırma raporunu yayınladı

Araştırmaya göre kurumların %95’i bulut güvenliği konusunda endişeli. Güvenlik becerilerinin eksikliğinin ise en büyük zorluk olduğu belirtiliyor.

COVID-19 salgınıyla birlikte evden çalışmaya geçiş, kurumları dijital girişimlerini önemli ölçüde artırmaya zorladı. Bunun sonucunda uygulamalara ve verilere daha iyi erişim sağlama amacıyla hibrit modele geçen kurum altyapılarının sayısı daha da arttı. Genelde uygulamalar ve veriler veri merkezi ağlarına ve hizmete alınan bulutlara dağıtılıyor. Kurumlar, ayrıca, hibrit altyapıları yönetmenin karmaşıklığına ek olarak, rekabet baskıları veya tedarik zinciri sorunları gibi dış faktörler nedeniyle de buluta geçişte zorunlu bir hızlanma yaşadı. Bu çabaları düzgün bir şekilde planlamaya ve koordine etmeye fazla zamanları olmadığından, genişleyen saldırı yüzeyinde güvenlik açıkları ortaya çıktı. Artık günümüzün kurumları, saldırılara karşı kendilerini savunmak ve operasyonlarını kesintiye uğratmadan her yerde tutarlı güvenlik ve politikalar sağlamak için çabalıyor.

Fortinet, 800’den fazla siber güvenlik çalışanıyla araştırma yapmak üzere Cybersecurity Insider ile iş birliği yaptı. 2022 Bulut Güvenliği Raporu, güvenlik yöneticilerinin ve uygulayıcılarının bulutu nasıl kullandığını, buluttaki güvenlik tehditlerine nasıl yanıt verdiğini ve karşılaştıkları zorlukları ortaya koyuyor.

Dijital inovasyon bulutun benimsenmesini hızlandırıyor
Kurumlar, pazara giriş süresini kısaltmak, müşteri ihtiyaçlarına daha fazla yanıt vermek ve maliyet düşürmek için iş yüklerini hızla buluta kaydırmaya devam ediyor. Ankete katılanların %39’u iş yüklerinin yarısından fazlasını buluta geçirmiş olduğunu aktarıyor.

Kurumların çoğu, birden fazla hizmeti entegre etmek, ölçeklenebilirlik veya iş sürekliliğini sağlamak için hibrit bulut (yüzde 39, geçen yılki yüzde 36’dan daha fazla) veya çoklu bulut dağıtım yaklaşımını (yüzde 33) seçiyor. Kurumların  yüzde 76’sı şu anda iki veya daha fazla bulut sağlayıcısı kullanıyor. AWS ve Microsoft Azure şu anda listenin başında yer alıyor fakat Google ve Oracle da yatırımlarını ve pazar paylarını hızla artırıyor.

Siber güvenlik ekipleri, güvenlik uzmanlarının bulutun benimsenmesini engelleyen hangi sürprizlerin ortaya çıktığını sorduğunda, görünürlük eksikliği, yüksek maliyet, kontrol eksikliği ve güvenlik eksikliğinin bulutun benimsenmesini yavaşlatan veya durduran en büyük öngörülemeyen faktörler arasında olduğunu gördüler. Önceki anketlerle karşılaştırıldığında bu bulguların, bulutun önünde engeller oluşturmaya devam ettiği anlaşılıyor. Bu konuları çözmek, operasyon başarısını güçlendirmek için kritik bir önem taşıyor.

Anket ayrıca, kuruluşların karşılaştığı en büyük zorlukların öncelikle teknoloji ile ilgili değil, insanlar ve süreçlerle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Bulutun benimsenmesinin önündeki engeller nasıl ortadan kalkacak?
Karmaşıklığı azaltmak ve güvenlik etkinliğini artırmak isteyen vizyoner kurumlar bir siber güvenlik platformundan yararlanıyor. İşbirliğine dayalı nitelikteki bu yaklaşım, güvenlik olaylarının finansal etkisini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı oluyor. Sonuçta, karmaşıklıklar hafifliyor, bulut siber güvenlik becerileri ve kaynak boşlukları sorunu çözülüyor ve genel güvenlik etkinliği artıyor.

Ankete katılanların dörtte üçünden fazlasının (yüzde 78), bulut platformlarına taşınan verileri tutarlı ve kapsamlı bir şekilde korumak için tek bir bulut güvenliği platformuna sahip olmanın çok veya son derece yararlı olduğunu düşünmesi de şaşırtıcı değil.

Bulut, boyutu ve sektörü ne olursa olsun hemen hemen her kurumun dijital stratejisinin kritik bir unsuru. Bu geçişin güvence altına alınması kritik önem taşıyor. Fortinet, bulut ortamlarında güvenli dijital hızlandırmayı güçlendiren bulut uyumlu güvenlik çözümleri sunmaya yardımcı oluyor. Tüm büyük bulut platformlarında ve tüm bulut ortamlarında kullanılabilen Fortinet Security Fabric, birinci sınıf güvenliği şirket içi, hibrit ve bulut platformları arasına genişletiyor. FortiGuard Labs desteği sayesinde azalan operasyonel karmaşıklık, daha fazla görünürlük sağlanıyor ve sağlam güvenlik etkinliği noktasında dijital avantaj elde ediliyor. Fortinet, her zaman güvenilebilecek dijital bir gelecek yaratılabileceğine inanıyor.

VMware 2023 Mali Yılı Birinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Yaklaşan yaz, siber saldırganların iştahını kabartıyor