in

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 131,7 milyar TL büyüklüğe ulaştı

TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 2018 Yılı Pazar Verileri” ni açıkladı.

Bu verilere göre sektör, TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 15 büyümeyle 131,7 milyar TL oldu. İstihdamını 139 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da, 1,023 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2018 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni açıkladı.  Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı  Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın  açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda, TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve  Deloitte Türkiye Direktörü  Alper Günaydın rapor hakkında açıklamalarda bulundu.  

Yerli ve milli ürünler

Toplantıya video görüntüsü ile  katılıp açılış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı  Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi ve İletişim  Teknolojileri (BİT) sektörünün diğer sektörlerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirterek, raporu hazırlayan TÜBİSAD’a ve paydaşlarına teşekkür etti. Sayan, BİT’in Türkiye ekonomisi için önemimin her geçen gün arttığını belirterek şunları söyledi:

 “Bugün bilişim sektörünün; sanayi 4.0’ı konuştuğu, savunma sanayisinde insansız hava araçlarının kullanıldığı, yapay zekânın gündemi yoğun olarak meşgul ettiği bir dönemde, Türkiye’nin böyle bir sektörü ihmal etmesi söz konusu olamaz. Bilhassa savunma sanayinde kullanılan yerli ve milli ürünler göğsümüzü kabartıyor. Şüphesiz ki yaşanan bu gelişmelerin temelinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Teknoloji Hamlesi” nin büyük ve göz ardı edilemez bir etkisi var. 2023 yılına gelindiğinde ülkemizi tamamen yerli ve milli üretime kavuşturacak olan şey işte bu ülküdür.

Bu ülkünün sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için Bakanlık olarak bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda diğer kurum ve kuruluşlarla ve paydaşlarla değerli fikirlerin, tecrübelerin paylaşıldığı yoğun çalışmalar yapıyoruz ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yine sektördeki nitelikli işgücü açığını gidermeye ve iç pazar talebini arttırmaya yönelik girişimlere gereken katkıyı sağlamaya devam ediyoruz.

Yerli ve milli teknolojilerin gelişiminde özel sektörün dinamizmini ve kamunun gücünü bir araya getirmek istiyoruz. Oluşan sinerji ile ülkemizin ekonomik gelişimine çok ciddi katkılar sağlayacağız.”

Büyüme sürdü

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri” çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini belirterek sektör hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.

2018 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün Türk Lirası bazında büyümesini sürdürdüğünü ve ekonomide gelişmeyi yüksek teknolojili ürünlerin sağlayacağınıbelirten Karaca, şöyle devam etti:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü pazar verileri,  2018 yılı için yüzde 15 civarında bir artışa işaret ediyor. Geçmiş yıllara oranla daha düşük olsa da, Türkiye’deki diğer sanayilerle kıyaslandığında oldukça yüksek bir artış. Ancak gönlümüzden geçen çok daha yüksek artışlar. Çünkü ülkemizin hak ettiği ekonomik gelişmişlik seviyesine ancak bu şekilde çıkacağına inanıyoruz.

Sanayi üretiminde 2016 Ocak ayından bu yana meydana gelen toplam artış yüzde 8.3’te kalırken, yüksek teknolojili sektörlerdeki büyüme yüzde 54 olmuş. Bu veriler, şimdiye kadar hep ileri sürdüğümüz, ekonomideki büyümeyi yüksek teknolojili sektörlerin sürükleyeceği tezimizi bir kez daha ispatlıyor.

Geçenlerde Sayın Bakanımız Berat Albayrak açıklamış olduğu yeni reform paketinde ulaşmak istenilen noktanın sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam olduğunu belirtmiş, ihracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir ekonominin tesis edileceğini vurgulamıştı. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından en öncelikli olan sektör hiç şüphesiz ki bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü.

Dijital dönüşüm reformunu, yapısal reform programının önemli bir bileşeni olarak görüyoruz. Dijital dönüşüm reformunun ayrıntılı bir biçimde çalışılması ve bir an önce hayata geçirilmesi en büyük temennimiz.”

Katma değerli faaliyetlere odaklanılmalı

Sekizincisi tamamlanan Bilgi Merkezi projesinin bu sene de bir parçası olmaktan  mutluluk duyduklarını ifade eden Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın şöyle konuştu:

“TUBİSAD’la beraber son 6 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu çalışma sektör için önemli bir kılavuz niteliğinde. Paydaşlardan sağlıklı veri akışı ile çalışmamızın kapsamındaki firma sayısı son 6 yılda 5 kattan fazla artarak 5.405’e ulaştı. Bu yıl sonuçlar TL bazında büyümeye işaret ederken, yazılım ve hizmet gibi katma değerli faaliyetlere odaklanmanın önemini de ortaya koymaktadır. Bu sayede sektördeki büyüme daha fazla ivme kazanabilecek ve özellikle ihracatta artış yakalanabilecektir”

2018 Bilgi ve İletişim Sektörü Pazar Büyüklüğü

TÜBİSAD adına açıklama yapan Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 2018 yılında büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 15’lik büyüme ile 2018 yılında  131,7 milyar TL’lik hacme ulaştı. ABD doları bazında değerlendirildiğinde ise geçmiş yıllarda 30-33 milyar dolar bandında seyreden sektör büyüklüğü, kur etkisiyle, 2018 yılında 27-30 milyar bandına indi.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan  bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 15,2’lik’ büyüme ile 2018 yılında 44,7 milyar TL’ye, İletişim Teknolojileri ise yüzde 14,9’luk’lik büyüme ile  86,9 milyar TL’ye ulaştı.”

Bilgi Teknolojileri büyüklükleri

2018 yılında 44,7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklük  şöyle oldu:

Bilgi Teknolojileri donanım:  17,1 milyar TL

Bilgi Teknolojileri yazılım: 18,3 milyar TL

Bilgi Teknolojileri hizmet:  9,4 milyar TL

İletişim teknolojileri büyüklükleri

İletişim Teknolojileri sektörü 2018 yılında 86,9 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı  ise şöyle oldu:

İletişim Teknolojileri donanım:  27,9 milyar TL

İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme:  59 milyar TL

İstihdam

2018 yılında sektörün toplam istİhdamı 139 bin kişiye çıktı. Toplam istihdamda yüzde  4’lük bir artış kaydedildi.

 Sektörün toplam istihdamının yüzde 76’sı Bilgi Teknolojileri kategorisinde bulunuyor.

Teknokentler

Teknokentlerde büyüme sürdü, 2018 yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir önceki yıla göre yüzde 23,1 oranında artarak 16 milyar TL’ye ulaştı. Bu veriler ile teknokentlerde toplam sektör hacminin yüzde 12’si oluşturuldu.

Önümüzdeki 5 yılda en fazla etkiye sahip olacak sektörler

TÜBİSAD’ın  “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 2018 Yılı Pazar Verileri” Raporu‘nda BİT şirketlerinin beklenti ve öngörülerine de yer verildi. Rapora göre, şirket temsilecileri önümüzdeki 5 yılda sektörün üzerinde etkili olacak teknolojik alanları şöyle sıraladı:

Yapay Zeka , Bulut Teknolojisi, Analatik/ Büyük Veri, Endüstri 4.0, Siber Güvenlik,Gelişen Teknolojiler ( 3D yazıcılar, sanal gerçeklik, vs), Blockchain, Eski Sistemlerin Modernizasyonu.

130 Milyon Kullanıcının E-Posta Adresi Ele Geçirildi!

Herkes için Web Sitesi Natro’da