in , ,

Kriz dönemlerinde veri yönetimi değerleniyor, inovasyon için fırsat doğuyor

Yaşadığımız COVID-19 pandemisi, işletmelerin dijital dönüşüm yaklaşımları konusunda itici güç sağlarken, Yapay Zeka ve Büyük Veri gibi teknolojilerin hayati önem kazandığı görülüyor. Hitachi Vantara’nın hızlı, güvenilir ve kesintisiz veri yönetimi çözümleri ise bu teknolojilerden en yüksek faydayı sağlayarak işletmelerin verimliliklerini artırıyor ve onlara yenilik yapabilme yeteneği kazanıyor.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, her büyüklükte işletmeyi birçok farklı konuda hızlı karar almak zorunda bıraktı. Çalışan sağlığı, tedarik zinciri, operasyon süreçleri gibi teknik kararlar kadar, iş sürekliliğini sağlayabilmek için gereken adımların atılabilmesi, dijital dönüşüm yolculuğunda ilerlemiş kurumlar için daha kolay oldu.

İşletmeler, dijital dönüşüm için gereken yenilikleri oluşturmaya ve uygulamaya başlasalar bile, sürecin kendileri için ne anlama geldiğini tam olarak tanımlamakta zorlanıyorlar. Yaşadığımız global sağlık krizinin bu süreci hızlandırması, “Yeni normal” olarak adlandırılan salgın sonrası dönemdeki değişikliklerin de ateşleyicisi olacağı düşünülüyor.

Geleneksel veri yönetim araçları ile dijital dönüşüm mümkün değil

Hitachi Vantara Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, kurumların yaşadığı dijital dönüşüm süreçlerini “2020 yılında, müşterilerin dijital dönüşüm yolculuklarını daha iyi tanımlayacaklarını ve bu yolculukta birlikte ekonomik, çevresel ve sosyal değer yaratabilecek iş ortaklarını da belirleyeceklerini öngörüyoruz. İş ortakları ise, çok önemli değişimleri içeren bu önemli yolculukta, onlara rehberlik etmek için Yapay Zekâ ve gelişmiş analitik gibi uzmanlığa, yeteneklere, teknolojilere ve çözümlere ihtiyaç duyacaklardır. Bugün organizasyonlar yapay zekâ, nesnelerin interneti ve büyük veri ile dijital dönüşümün potansiyelini ve katacağı faydayı öngörmekteler, ancak geleneksel veri yönetimi araçları ve süreçleri ile bu dönüşümün sağlanamayacağını çoktan deneyimlemiş durumdalar. Modern Lumada çözümleri, organizasyonun sahip olduğunu tüm verilerin doğru bir şekilde, doğru zamanda ve doğru kişiye iletilmesini sağlayarak, verimliliğin arttırmakta ve inovasyonun gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan teknolojik altyapının oluşturulmasını sağlamaktadır” şeklinde değerlendirdi.

Önder Sönmez, organizasyonların merkezi, bulut ve sınır bilişim (edge) ortamında giderek büyüyen çok büyük miktarda verinin yönetilmesi ve bu verilerin güvenli bir şekilde nasıl işleneceğine yönelik arayışlarının devam ettiğini belirtirken, önümüzdeki dört yıl içinde 1 trilyon yeni algılayıcının internete bağlanacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Sönmez, sözlerine “Bugüne kadar, sadece verilerle yüzeysel anlamda projelerin gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, 2020 ve sonrasında DataOps gibi yeni metodolojilerin yanı sıra, Lumada portföyümüz ile çalıştığımız müşterilerimizin sürdürülebilir dijital dönüşümü yakalayabilmelerini sağlayarak, maksimum faydayı elde edeceklerini öngörüyoruz” dedi.

Lumada Data çözümleri ile Yapay Zeka, IoT ve Büyük Veri’den en etkin şekilde faydalanabilirsiniz

Lumada ürün ailesi, uçtan uca veri yönetimi destekleyen farklı çözümler içeriyor. Bu çözümlerden birisi olan Lumada Business Analytics ve Data Integration çözümü, onlarca farklı kaynaktan veriyi okuyabilme ve gerekli olan tüm süreci, sürükle bırak yöntemlerle yönetilebilmesini sağlıyor. Ayrıca gerekli raporlamalar ve paneller de aynı platform üzerinde self servis olarak geliştirilebiliyor ve makine öğrenimi gibi yapay zeka süreçleri de bu akışa dahil edilebiliyor.

Hitachi Vantara’nın bu alanda sunduğu bir diğer çözüm ise Büyük Veri’ye hızlı ve kolay erişim sağlayan, hassas verilerin yapay zeka algoritmaları yardımıyla otomatik tespit edilmesini sağlayan Lumada Data Catalog’dur. LDC ile Nesnelerin İnterneti (IoT) için önem taşıyan, sınır bilişim noktalarındaki sistemlerden verilerin toplanmasını sağlayarak, bunların en etkin şekilde işlenebilmesi destekler.

Maliyetleri düşürürken altyapı yönetimini basitleştiriyor

Lumada Data Optimizer for Hadoop çözümü ise giderek büyüyen hadoop kümeleri üzerindeki verilerin akıcı bir şekilde obje depolama üzerine taşınmasını ve bu sayede maliyetlerin iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Veri yönetimindeki maliyetleri düşürürken, altyapı yönetimini basitleştiren Hitachi Vantara Sanal Depolama Platformu, kısa süre önce tanıtılan E990 ile sektör lideri veri tekilleştirme özelliği ile depolama maliyetlerinde düşüşü garanti ediyor ve iş uygulamalarına güç katıyor. Orta ölçekteki işletmeler için sunulan VSP E990, Hitachi Ops Center’In güçlü yapay zeka tabanlı yönetim yazılımı ile AI, makine öğrenimi (ML) ve konteyner uygulamaları için depolama provizyonunu da önemli ölçüde basitleştiriyor.

Hitachi Vantara Dijital Çözümler Satış Müdürü İsmail Cingil ise süreci ve Lumada çözümlerini şöyle değerlendirdi: “Hitachi Vantara olarak, organizasyonların bugünden geleceğe doğru attıkları adımlara yön veriyoruz. Benzersiz endüstriyel ve dijital kabiliyetlerimizle verileri ve uygulamaları destekleyerek, dijital işletmenizi hızla ölçeklendiren ve toplumu ileriye taşıyan muazzam bir rekabet avantajı elde etmenizi sağlıyoruz. Müşterilerimiz, işletmelerinin en önemli varlığı olan verilerini Hitachi Vantara’ya emanet ediyorlar, çünkü depolama çözümlerimizin hatasız olduğunu biliyorlar. Zamana karşı test edilen Hitachi Vantara depolama platformları kanıtlanmış performans, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik özellikleriyle fark yaratıyor. Dijital dönüşümün sağlam ve sürdürülebilir bir biçimde gerçekleştirilmesi sağlayacak olan yeni nesil Lumada çözümleri ile içinde olduğumuz krizdeki gibi süreçler en istikrarlı bir şekilde yürütülebiliyor”

Bilim dünyasına 100 bin dolardan fazla fon sağlayacak

Mevcut süreçte yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulması için çeşitli inisiyatiflerde bulunan Hitachi Vantara, BurstIQ ile COVID-19 ile diğer sağlık uyumsuzluklarını incelemek amacıyla, veri setlerini araştırmacıların ve klinisyenlerin hizmetine sunulabileceği bir Amerikan Kalp Derneği projesini desteklediğini duyurdu. Amerikan Kalp Derneği’nin Analitik Tıp Platformu’nu tedarik eden Hitachi Vantara, alanının önde gelen bilim insanlarını bu kritik çabaya dahil etmek için 100.000 dolardan fazla fon sağlayacak.

Türkiye’de de tüm bu alanlarda yerel ekiplerle ve yetkin iş ortakları ile hareket eden Hitachi Vantara, dijitalleşme sürecinde sahip olduğu, deneyim, bilgi birikim ve teknoloji çözümlerini, ülkemiz organizasyonları ve kurumlarının hizmetine sunulması yönünde destekleyici bir yaklaşım izliyor. Online Eğitim Merkezi’ni ücretsiz hale getiren şirket, uzaktan çalışanları desteklemek amacıyla uzak verilere güvenli erişim sağlayan HCP Anywhere platformunu da 90 gün boyunca ücretsiz kullanıma açtı.

VShield, siber güvenlik yarışması Cyber Range ile ödül dağıtacak

Gelecek IoT Çözümleri ile Şekillenecek